Preview Mode Links will not work in preview mode

PÅ REN SVENSKA är en podcast för sfi-lärare av Gothia Kompetens.

Poddavsnitten fångar upp det som är intressant och relevant för dig som sfi-lärare. Vi tittar närmare på sfi ur flera perspektiv och får dessutom inblick i både verksamhetens praktik och akademins forskning.

Programledare: Staffan Dopping, journalist, kommunikatör och programledare i radio och tv.

Producent: Annsofie Thörnroth, textkonsult och skribent med expertuppdrag inom sfi och sva. Även f.d. sfi-lärare.

Mer information om Gothia Kompetens.

Sep 6, 2018

I januari 2018 skrevs digital kompetens in i kursplanen för sfi. Hur ger vi sfi-eleverna en intressant undervisning med relevant innehåll, så att de kan hantera livet i dessa olika domäner även digitalt?
 
Gäster: författarna till boken ”Digital kompetens för sfi-lärare – vad innebär vuxenutbildningens...


Mar 8, 2018

I den digitala verklighet som vi lever i behöver sfi-elever både digital kompetens och digitala resurser. Forskning bland barn i skolan visar att eleven utvecklar språket snabbare och bättre med hjälp av digitala verktyg. Inom vuxenutbildningen bedrivs just nu liknande forskning. Hur kan undervisningen...


Feb 15, 2018

Detta avsnitt fokuserar på undervisning och lärande. Hur stöttar vi eleven på bästa vis? Ett sätt är att ha ett resursperspektiv i undervisningen och att ge modersmålsbaserad undervisning i sfi. Hur går det till? Hur gör vi det möjligt?

Gäst: Sigun Boström, Sfi-utvecklare, Hyllie Park i Malmö

Fortsätt...


Jan 17, 2018

Att undervisa skolovana vuxna elever som nu sitter i skolbänken och ska lära sig läsa och skriva innebär flera olika utmaningar och rentav konflikter. Hur upprätthåller vi en vuxen relation mellan läraren och eleverna?  

Gäst: Fredrik Harstad, pedagogisk utvecklingsledare, föreläsare och författare, ABF...