Preview Mode Links will not work in preview mode

PÅ REN SVENSKA är en podcast för sfi-lärare av Gothia Kompetens.

Poddavsnitten fångar upp det som är intressant och relevant för dig som sfi-lärare. Vi tittar närmare på sfi ur flera perspektiv och får dessutom inblick i både verksamhetens praktik och akademins forskning.

Programledare: Staffan Dopping, journalist, kommunikatör och programledare i radio och tv.

Producent: Annsofie Thörnroth, textkonsult och skribent med expertuppdrag inom sfi och sva. Även f.d. sfi-lärare.

Mer information om Gothia Kompetens.

Dec 19, 2017

Alla vuxna behöver kunna läsa och skriva för att leva ett funktionellt liv. Men vilka texter möter eleven i vardagen och samhället? Vad har eleven för faktiska behov av att kunna läsa och skriva? Hur överensstämmer det med vad sfi-lärare lär ut?

Gäst: fil. dr Jenny Rosén, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.

Fortsätt diskussionen på Facebook-sidan: På ren svenska.