Preview Mode Links will not work in preview mode

PÅ REN SVENSKA är en podcast för sfi-lärare av Gothia Kompetens.

Poddavsnitten fångar upp det som är intressant och relevant för dig som sfi-lärare. Vi tittar närmare på sfi ur flera perspektiv och får dessutom inblick i både verksamhetens praktik och akademins forskning.

Programledare: Staffan Dopping, journalist, kommunikatör och programledare i radio och tv.

Producent: Annsofie Thörnroth, textkonsult och skribent med expertuppdrag inom sfi och sva. Även f.d. sfi-lärare.

Mer information om Gothia Kompetens.

Nov 17, 2017

Finns det en magisk formel för sfi? Hur fångar vi elevens engagemang? Vad behöver jag som sfi-lärare tänka på i undervisningen? 

Inbjuden gäst och expert på språk och identitet: fil. dr Jenny Rosén, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.

Fortsätt diskussionen på Facebook-sidan: På ren svenska.