Preview Mode Links will not work in preview mode

PÅ REN SVENSKA är en podcast för sfi-lärare av Gothia Kompetens.

Poddavsnitten fångar upp det som är intressant och relevant för dig som sfi-lärare. Vi tittar närmare på sfi ur flera perspektiv och får dessutom inblick i både verksamhetens praktik och akademins forskning.

Programledare: Staffan Dopping, journalist, kommunikatör och programledare i radio och tv.

Producent: Annsofie Thörnroth, textkonsult och skribent med expertuppdrag inom sfi och sva. Även f.d. sfi-lärare.

Mer information om Gothia Kompetens.

Jan 17, 2018

Att undervisa skolovana vuxna elever som nu sitter i skolbänken och ska lära sig läsa och skriva innebär flera olika utmaningar och rentav konflikter. Hur upprätthåller vi en vuxen relation mellan läraren och eleverna?  

Gäst: Fredrik Harstad, pedagogisk utvecklingsledare, föreläsare och författare, ABF Vuxenutbildning och Gothia Fortbildning.

Fortsätt diskussionen på Facebook-sidan: På ren svenska.