Preview Mode Links will not work in preview mode

PÅ REN SVENSKA är en podcast för sfi-lärare av Gothia Kompetens.

Poddavsnitten fångar upp det som är intressant och relevant för dig som sfi-lärare. Vi tittar närmare på sfi ur flera perspektiv och får dessutom inblick i både verksamhetens praktik och akademins forskning.

Programledare: Staffan Dopping, journalist, kommunikatör och programledare i radio och tv.

Producent: Annsofie Thörnroth, textkonsult och skribent med expertuppdrag inom sfi och sva. Även f.d. sfi-lärare.

Mer information om Gothia Kompetens.

Feb 15, 2018

Detta avsnitt fokuserar på undervisning och lärande. Hur stöttar vi eleven på bästa vis? Ett sätt är att ha ett resursperspektiv i undervisningen och att ge modersmålsbaserad undervisning i sfi. Hur går det till? Hur gör vi det möjligt?

Gäst: Sigun Boström, Sfi-utvecklare, Hyllie Park i Malmö

Fortsätt diskussionen på Facebook-sidan: På ren svenska.